/
/
LIKVIDUS NEKRETNINE
10 Oglasa
Informacija o agenciji
Agencija LIKVIDUS NEKRETNINE
O nama Agencija LIKVIDUS NEKRETNINE d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, koja je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-330-01/22-01/629, URBROJ: 517-08-01-01-01-22-2 dana 21. prosinca 2022. godine. Naše poslovanje orijentirano je prvenstveno na područje Istarske županije. Posredovanje u kupoprodaji obavljamo na način da u cijelosti uvažavamo želje i in...
Pun naziv firme:LIKVIDUS NEKRETNINE d.o.o.
Adresa:Anticova 9, 52 100 Pula, Hrvatska
Region:Istarska županija
Država:Hrvatska
GSM:+385 99 7031 844
Website:https://www.likvidus.hr/naslovnica
Reg. br. firme:OIB: 16748129257
Reklama