10 Oglasa
Informacija o agenciji
Agencija BEOKROV REAL
Poštovani klijenti, hvala Vam što ste se odlučili da koristite usluge Beokrov Real doo Beograd. Na raspolaganju i van radnog vremena i vikendom, iskustvo u posredovanju u prometu nek retnina, dugo, skoro, 18 godina, kao i iskustvo u posredovanju u zakupu nekretnina, dugo 24 godine. Agencija sarađuje sa bankama na odobravanju kredita za kupovinu nekretnina . Ukoliko na sajtu beokrovreal.com ne nađete odgovarajuću nekretninu, možete se obratiti putem telefona, email ili obrasca na sajtu, da bism...
Pun naziv firme:BEOKROV REAL
Adresa:Ljermontovljeva br.19,Beograd
Region:Beograd
Država:Srbija
GSM:+38169/236-5768
Website:http://www.beokrovreal.com/
Reg. br. firme:189
Reklama